Hjelp og support

Behandling av personopplysninger (personvernerklæring) for Wittario

Wittario AS leverer en spillbasert plattform som består av to komponenter; en nettløsning for å lage spill og en mobilapp for å spille kalt Wittario («Tjenesten»).

Wittario AS vil behandle personopplysninger gjennom Tjenesten. All behandling av personopplysninger skjer i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende personvernregler, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Nedenfor beskrives formålet og bakgrunnen for vår behandling av personopplysninger ved bruk av Tjenesten, hvilke opplysninger som behandles, rettigheter for deg ved behandlingen av dine personopplysninger.Erklæringen gjelder kun for bruk av Tjenesten.

Vi gjør spesielt oppmerksom på punktet om behandling av personopplysninger om mindreårige/barn nedenfor.

Om du har spørsmål eller ønsker å vite mer om vår behandling av personopplysninger, så kan du kontakte oss – se kontaktopplysninger nedenfor.

Behandlingsansvarlig. Databehandler

Bruker du Tjenesten etter avtale direkte med Wittario, er Wittario behandlingsansvarlig (dvs. har ansvaret forbehandling av personopplysninger) for de personopplysningene som samles inn og behandles ved bruk av Tjenesten. Kontaktopplysninger for Wittario er:

Wittario AS
Adresse: Værftsgata 1C, 1511 Moss
Tlf: 94019520
E-post: post@wittario.com
Org. nr.: 915 979 025.

Bruker du Tjenesten gjennom en organisasjon (som selskap, skole, forening mv.), så vil denne organisasjonen være behandlingsansvarlig, og Wittario behandler personopplysninger på vegne av organisasjonen. Du må da kontakte organisasjonen ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger om du vil ha mer informasjon om behandlingen eller utøve dine rettigheter knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Formål og personopplysninger som behandles

Behandling av personopplysninger gjøres for å gjøre Tjenesten og funksjonalitet i denne tilgjengelig for deg. Vi behandler kun det nødvendige minimum av opplysninger som er nødvendig.

Følgende informasjon vil samles og behandles ved din bruk av appen:

·       Brukerinnhold: Svar på spørsmål i spill, som fritekst, flervalgsspill, bilder som del av spill, bruk av spill med virtuell virkelighet mv.

·       Produkt-interaksjon: Operativsystem, enhets modell, oppløsning på skjerm, versjon av appen på enheten du har installert Tjenesten, type kobling til nett (telefonnett/wifi), om enheten holdes horisontalt eller vertikalt, tidspunkt og dato for spill, og IP-adresse (IP-adressen slettes etter 30 dager)

·       Diagnostisering: Informasjon og data som tekniske logger, data, statistikk, know-how, mv. om bruken av appen og Tjenesten og innholdet som behandles som en følge av Tjenesten

·       Identifikatorer: ID koblet til enheter som er med i spillet(slettes etter 24 timer), kode til organisasjon (som selskap, skole, forening mv.) som har gitt deg tilgang til Tjenesten og Global Unique Identifier (GUID)

·       Lokasjonsdata (GPS-data) for enkelte typer spill (lagres og overskrives hvert 10. sekund)

·       Tredjepartsdata:Kart som benyttes, søk som gjøres, rapporter på månedlig bruk av kart, og tilbakemeldinger på kartet fra bruker

Ovennevnte samles inn og behandles for å sikre, analysere, utvikle, forbedre og støtte Tjenesten, herunder ved maskinlæring og kunstig intelligens.

Informasjonen vil anonymiseres og kan derfor ikke knyttes til deg etter fire år. Informasjonen vil derfor ikke bli slettet så lenge den er nødvendig for formålet ovenfor.

Ingen data vil overføres fra din enhet når appen ikke er i bruk.

Som registrert bruker behandles følgende personopplysninger:

·       Kontaktopplysninger: Navn, epostadresse og telefonnummer

·       Kode til organisasjon (som selskap, skole, forening mv.) som har gitt deg tilgang til Tjenesten

·       Passord

·       Enhets-ID koblet til Dashboard

Opplysningene lagres og behandles så lenge din konto er aktiv eller til du sletter kontoen. Kontoen vil også slettes dersom din konto ikke har vært aktiv de siste 24 måneder. Slettes din konto vil alle opplysninger i denne slettes eller anonymiseres slik at opplysningene ikke kan knyttes til deg.

På den datamaskin eller annen enhet som er tilgjengelig for den organisasjon som har gitt deg tilgang til Tjenesten(Dashboard), vil det også registreres en konto og følgende informasjon vil bli behandlet:

·       Navn og kontaktinformasjon på person som har laget konto og er logget inn

·      Organisasjon (som selskap, skole, forening mv.)

·       Resultater for spill som er spilt, inkludert svar på spillene

·       Eventuelt GPS-data for enkelte typer spill (lagres og overskriveshvert 10 sekund)

·       ID koblet til enheter som er med i spillet (slettes etter 24 timer)

Det kan også behandles andre personopplysninger og på andre måter, men da vil du bli informert.

Er Wittario vil behandling baseres på at Wittario må oppfylle en avtale med avtale som den registrerte er part i (GDPR artikkel 6 (1) b). Er Wittario databehandler, vil behandlingen gjøres på grunnlag av det grunnlag som databehandler vil basere seg på.

Ved spill som gir anledning til å ta bilder, må du ikke ta bilder av personer eller gjenstander som kan knyttes til personer, som biler, hus mv.

Spesielt om behandling av personopplysninger om mindreårige og barn

Behandling av personopplysninger for mindreårige vil skje på samme måte som for andre brukere, og som er beskrevet i denne erklæringen. Vi minimerer de personopplysninger som behandles og sikrer personopplysningene tilbørlig, og legger oss på et nivå for alle brukere som vi har for mindreårige brukere.

Både den mindreårige, og den foresatte påvegne av den mindreårige, kan utøve rettighetene for den mindreårige nedenfor.

Utlevering og overføring av personopplysninger

Wittario gir ikke personopplysningene dinevidere til andre.  

Wittario bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som Wittario foretar vil skje innenfor EU/EØS-området.

Sikkerhet for behandlingen

Wittario vil iverksette alle påkrevede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre dine personopplysninger. All behandling og overføring skjer kryptert.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Dine rettigheter nedenfor gjelder der Wittario er behandlingsansvarlig, se ovenfor om «Behandlingsansvarlig. Databehandler».Benytter du løsningen gjennom en organisasjon (som selskap, skole, forening mv.), er organisasjonen behandlingsansvarlig, og du må kontakte organisasjonen for å utøve dine rettigheter knyttet til behandling av dine personopplysninger.Dine rettigheter vil da i det vesentlige være som beskrevet nedenfor.

Rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene som behandles om deg. Om du har registrert konto, vil de fleste opplysninger du har avgitt kunne håndteres i appen, om opplysningene ikke er slettet, se ovenfor.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene som er inntatt ovenfor i denne erklæringen. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og innen 30 dager. Tar det mer enn 30 dager, vil du få beskjed.

Du kan som registrert også be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Du kan også rette eller slette dine opplysninger gjennom appen om du er registrert bruker. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom vi fremdeles har behov for opplysningene.

Vi vil om nødvendig be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Rett til å protestere mot behandlingen

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, som dersom:

a)    Du bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for Wittario å kontrollere riktigheten av personopplysningene.

b)    Behandlingen er ulovlig og du motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses.

c)    Wittario ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen, men du har behov for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

d)    Du har protestert mot behandling etter GDPR artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt Wittarios berettigede interesser går foran ditt personvern.

Retten til dataportabilitet

For opplysninger som du har gitt til Wittario og er nødvendig for å gjennomføre en avtale med Wittario, og som behandles automatisk (dvs. ikke manuelt av Wittario) kan du be om å få personopplysningene om deg utlevert eller overført til annen leverandør i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Automatiserte avgjørelser, herunder profilering

Det vil ikke bli foretatt automatiserte avgjørelser som nevnt i GDPR artikkel 22 nr. 1 og 4 basert på dine personopplysninger.

Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Wittario benytter Datatilsynet i Norge som ledende tilsynsmyndighet for grenseoverskridende behandling etter GDPR artikkel 56.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage tilDatatilsynet.

Du finner informasjon om dine rettigheter og hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring i vår behandling av personopplysninger eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre endringer i informasjonen som er gitt her.Har vi dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse endringene ved å kontakte deg. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes tilgjengelig i appen eller på vår nettside.

Tying shoelaces...