Tying shoelaces...

Brukervilkår for Wittario

Takk for at du bruker Wittario med app og dashboard (nedenfor kalt «Tjenesten»). Tjenesten eies, er utviklet og gjort tilgjengelig av Wittario AS.

Nedenfor følger våre vilkår for bruk av Tjenesten(«Vilkår»). Det er viktig at du gjør deg kjent med Vilkårene, slik at du vet hva du kan og bør gjøre, og hva du ikke kan gjøre, og Wittarios ansvar.

Som bruker av Tjenesten så aksepterer du Vilkårene for bruken. Vilkårene gjelder som en avtale mellom deg og Wittario, aksepterer du ikke Vilkårene, kan du ikke bruke Tjenesten.

Er det noe i Vilkårene du ikke kan akseptere eller noe du lurer på, så må du bare ta kontakt med oss. Du finner kontaktinformasjon nederst i Vilkårene.

Bruk av Tjenesten. Registrering av konto

Du kan bare bruke Tjenesten for ditt personlige bruk. Du kan ikke bruke Tjenesten for andre.

For å bruke Tjenesten må du være minst 13år. Er du yngre enn 13 år, må du be dine foresatte om å akseptere bruk av Tjenesten for deg eller at tjenesten av din skole.

Kostnadene for bruk av Tjenesten finner du i Tjenesten eller på våre nettsider – se kontaktopplysninger nederst i Vilkårene.

Du kan registrere en konto knytte til Tjenesten, ved å legge inn ditt navn, den organisasjon (som selskap, skole, forening mv.) som har gitt deg tilgang til Tjenesten, og kontaktopplysninger. Da vil dette registreres i din konto.

Det er du som er ansvarlig for kontoen når den er opprettet, så du er også ansvarlig for å sikre at andre ikke får tak i passordet til kontoen din. Har du mistanke om at andre kan få eller har hatt tilgang til din konto, bør du endre ditt passord og gi oss beskjed så raskt som mulig.

Ved spill som gir anledning til å ta bilder, skal du ikke ta bilder av personer eller gjenstander som kan knytte stil personer, som biler, hus mv. uten at personene det gjelder har akseptert det.  

Du må ikke bryte det som det står i disse Vilkårene eller som følger av andre lover og regler som kan ha betydning for Tjenesten. Du må heller ikke gjør ting som kan påvirke Tjenestens funksjonalitet, tjenester eller sikkerhet, kopiere Tjenesten eller funksjonalitet i denne, integrere Tjenesten i andre tjenester eller løsninger, som andre apper, selge tilgang til Tjenesten eller annet som ikke vil være i interessen til Wittario. Oppdages brudd på dette, vil det kunne føre til at du ikke kan bruke Tjenesten, og andre tiltak vil kunne bli vurdert og eventuelt gjennomført.

Rettigheter

Dine rettigheter følger av disse Vilkår, samt lover og regler som kan gjelde for Tjenesten. Se også om dine rettigheter knyttet til angrerett og personopplysninger nedenfor.

Tjenesten vil kunne endre innhold og funksjonalitet til enhver tid og uten nærmere varsel. Vi tar imidlertid tilbakemelding fra våre brukere alvorlig, og hører på dere.

Kontoer og/eller tilgang til Tjenesten vil kunne suspenderes og/eller slettes, eller tilgang stenges, for brukere som bryter med lover og regler som gjelder for Tjenestens eller Vilkårene, eller som av andre grunner ikke er forenelig med bruken av Tjenesten.

Tjenesten, Wittarios varemerker, løsninger, herunder Tjenesten, andre tjenester og apper, og andre immaterielle rettigheter, uavhengig av om disse er registrert eller ikke, er beskyttet av opphavsrett og annen lovgivning om immaterielle rettigheter. Du skal ikke gjennomgå appen, Tjenesten eller annet som leveres med Tjenesten med den hensikt for å avdekke hvordan appen eller Tjenesten fungerer. Denne plikten gjelder så lenge du bruker Tjenesten og etter.

Du har en rett til å bruke Tjenesten, appen og underliggende programvare og systemer, så lenge du følger disse Vilkår. Ved bruk av Tjenesten aksepterer du dette.

Innsamling og bruk av data og informasjon. Personvern

Du har alle rettigheter til data og opplysninger som du legger inn i Tjenesten og tilhørende tjenester eller som enf ølge av din bruk av tjenesten. Du kan til enhver tid slette disse opplysningene ved å slette Tjenesten og din registrerte konto, men dette kan medføre at Tjenesten ikke fungerer for deg.

Det anbefales at du ikke bruker mobileenheter som er jailbreaked/rooted, siden dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og det kan være at Tjenesten eller funksjoner i denne kan ikke brukes på slike enheter.

Vi respekterer ditt personvern og vil ikke bruke dine personopplysninger på annen måte enn du er blitt informert om og har akseptert. For informasjon om hvilke og hvordan personopplysninger behandles, se Wittarios personvernerklæring her.

Wittarios ansvar og ansvarsfraskrivelse

Wittario leverer kun tjenester knyttet Tjenesten, og tar ikke ansvar for annet enn hvordan Tjenesten fungerer. Bruk av Tjenesten er ditt ansvar, og du må ta de nødvendig forhåndsregler når du bruker Tjenesten for din egen og andres sikkerhet.

Tjenesten og tilhørende tjenester er underutvikling, og selv om vi gjør vårt beste for å utvikle appen og Tjenesten, kan det være funksjoner og løsninger som ikke eller som ikke er tilgjengelig til enhver tid. Oppdager du noe ved Tjenesten om ikke fungerer som det skal, er det fint om du sier ifra til oss så vi kan se på det og eventuelt gjøre endringer.

Wittarios ansvar er enhver omstendighet begrenset til direkte tap og kostnader, og du kan ikke kreve indirekte tap, herunder blant annet tap av omsetning, tap av fortjeneste av enhver art, tap av data, kostnader og tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

Wittarios ansvar er under en hver omstendighet begrenset til det vederlag som er betalt for Tjenesten de siste 12måneder før skadevoldende omstendighet inntraff.

Lover som gjelder

Wittario er et norsk selskap og vi holder til i Moss. Disse Vilkårene reguleres derfor at norsk lov, og ved tvist, så vil denne måtte løses i Moss, dersom det ikke gjelder regler, som tvisteloven, som gjør at tvisten må løses andre steder.

Endringer i Vilkårene

Det vil være nødvendig å endre disse Vilkårene til tider, herunder pris for Tjenesten. Er det endringer i Vilkårene som er viktige for deg, vil vi gi deg informasjon i Tjenesten, sende deg informasjon dersom vi har dine kontaktopplysninger eller på annen måte.

Du vil alltid finne oppdaterte Vilkår i appen, som del av Tjenesten eller på nettsiden du finner nedenfor. Fortsetter du å bruke Tjenesten etter endringer i Vilkårene, så betyr det at du aksepterer Vilkårene med endringer.

Juridisk enhet. Kontaktopplysninger

Det juridiske navnet og kontaktopplysningene for Tjenesten er:

Wittario AS
Adresse: Værftsgata 1C, 1511 Moss, Norge
Tlf: 94019520
E-post: post@wittario.com
Org. nr.: 915979025