Få elevene opp fra sofaen når de er hjemme

Covid-19 har gjort hjemmeskole om til en vanlig øvelse. På Krapfoss barneskole brukes Wittario til å få elevene ut og opp på beina.
Vi har hatt flere hjemmeskoleperioder det siste året. Noen ganger blir vi alle bedt om å jobbe hjemmefra, noen ganger blir en hel klasse eller en elev plassert i karantene, sier lærer Bjørn Christensen ved Krapfoss barneskole.

Lærere som Bjørn må tilpasse måten de underviser på. Heldigvis er det mange digitale verktøy som kan gjøre den digitale skolen om til en virkelighet.

Det er imidlertid noen ting som de fleste digitale verktøy ikke kan hjelpe med. Studentene blir innesperret og nettkonferanser og videosamtaler med venner er ikke rikelige erstatninger for sosial interaksjon. Barn trenger å kunne bevege seg for å ha det fokuset og den energien som trengs for å lære, sier Christensen.

Utendørsspill

6. klasse på Krapfoss lagde sine egne spørsmål og oppgaver og lagde til slutt sitt eget spill. På siste skoledag i 2020 hadde elevene hjemmeskole. Allikevel hadde klassen en utendørsaktivitet på agendaen - å delta i spillene de hadde lagd selv.

Elevene gikk alene eller i små grupper ned til skoleområdet og spilte spillet. Det faktum at spillet ble laget av dem selv var en ekstra motiverende faktor. Det er mye lettere å holde sosial distansering når man er utendørs, og derfor er det sosiale aspektet ved å spille Wittario så viktig, sier Christensen.

Flere artikler