En kreativ måte å bryte opp digital læring

Da Caverion startet et nytt lederutviklingsprogram, ønsket de en kreativ måte å bryte opp den digitale læringen på. Valget falt på Wittario, og det er en beslutning de er veldig fornøyd med!

Caverion er en totalteknisk byggentreprenør, spesialister innen tekniske fagdisipliner, med åtte ulike fagområder de leverer på. De bygger nytt, rehabiliterer, utfører service og drifter eksisterende smarte og bærekraftige bygg.

Med 35 avdelinger rundt omkring i landet over 2 400 ansatte, og drifting og vedlikehold av over 30 000 bygg- og industrianlegg i 11 europeiske land, gjelder det til enhver tid å ha relevant og oppdatert opplæring av de ansatte.

Regelverkene rundt tekniske entrepriser er mange og tunge, og HR-leder Atle Mørch Sjølie er ansvarlig for å legge til rette for gode og korrekte treningsprogram, slik at Caverion til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig, og at alle forskrifter og bestemmelser bedriften må forholde seg til, blir fulgt.

– Skal vi lykkes i konkurransen med andre, så er det kompetansen vi må konkurrere på.

Caverion har ulik opplæring til de forskjellige fagarbeidernivåene, i tillegg til egen opplæring for prosjektledere, ledere, og verneombud. De har altså skreddersydd opplæring for alle roller og nivåer i selskapet.

Vi er inne i en helt ny tid, og det betyr at opplæring og trening også har fått en annen form, og gjøres på en annen måte. Vi må gjøre dette mer digitalt enn tidligere. Før var det tradisjonelle klasseromsamlinger, så har vi hatt mye e-læring opp igjennom, men nå har vi tatt det ett skritt videre, og kjører samlinger og mindre grupper i digitale treningsarenaer.

Atle forteller om et lederutviklingsprogram de har skapt. Her har de valgt å teste den ene modulen på digital samling over to dager. Det var da de diskuterte hvordan de skulle få kurset mest mulig interessant og lett å absorbere for deltakerne, at Wittario ble nevnt som en løsning.

Etter en kort presentasjon fra gründer Lars Gunnar, var veien kort til å begynne å teste ut appen, og siden har det gått fort i svingene. Etter en måneds tid har Caverion klart å skape et enkelt konsept som de gjennomfører på den digitale ledertreningen. Etter tre timer med kurs er det én time lunsj, og det er under denne lunsjen Caverion bruker Wittario for å bryte opp undervisningen.

– Det er rett og slett for å få det litt gøy. Gjøre noe annet, bryte opp litt, ut å gå etter å ha sittet og sett på skjerm i flere timer, og i tillegg få inn læring på denne enkle, fine måten, og også spare momenter i neste session på læringen

Atle forteller at deltakerne absolutt var fornøyd med den måten å bryte opp opplæringen på:

Deltakerne syntes det var skikkelig bra og moro, det var fliring og det var latter!

For de siste seks månedene av 2021 er det planlagt å gjennomføre et kulturprosjekt i alle avdelinger for å styrke selskapets identitet til Caverion, samt gjøre selskapets verdier synlige og implementerte. Wittario vil være et naturlig element å bringe inn i beslutningsprosessen, for å bestemme hvilke elementer som skal inkluderes i implementeringen.

Vi gleder oss til Caverions og Wittarios fremtid!

Flere artikler