Digital lokalhistorisk vandringsspill

Malakoff videregående skoles 4.påbyggklasse, hadde en lærerik og morsom historietime med Moss historielag og spillselskapet fra Moss, Wittario.

Moss historielag bruker Wittario til å lage læringsspill ut i fra lokalhistoriske temaer.

Elevene fikk møte en spennende historie om "Den gamle kongeveien" inn til Moss, og både natur, historie, industri og viktige kulturminner møte dem på sin vei. Dette rutespillet ble tatt godt imot av elever og lærer.

Vi i Moss historielag ser at å formidle lokalhistorie gjennom Wittario fenger ungdommen. Vi treffer dem gjennom et digitalt utendørs spill. Det er en god måte å formidle lokalhistorie på, og retter oppmerksomheten mot kulturminner. Det er fint å se at ungdommen tar til seg endel av vår spennende byhistorie, forteller Per Vorum i Moss historielag.

Enkelt for elever å lage egne spill

Flere videregående skoler oppdager nå "mulighetsrommet" i å benytte digital spillbasert læring for å fenge elever. Elevene kan selv enkelt lage lokalhistoriske spill, og utvise kompetanse på en ny måte.

Fra å kunne konsumere til å produsere et læringsinnhold, gir elever en god vei inn til forsterket læring.

Innhold og spill lages i Wittario manager

I Wittario manager kan de enkelt kunne lage lokalhistoriske spill, og utvise kompetanse på en ny måte. Alt innhold som de produserer kan superenkelt settes ut i et rutespill, distansespill eller et QR kode spill, og spilles gratis av alle i Wittario appen.

Vi i Wittario er så stolte av hvordan vår plattform nå også bidrar til samarbeid mellom lokale historielag og videregående skoler. Teknologien skaper nye muligheter og formidler læring på en helt ny og engasjerende måte til glede for store & små!

Flere artikler