Bygg en god organisasjonskultur lekende lett med Wittario

Behold dine verdifulle ansatte og skap en god organisasjonskultur med læringsspill fra Wittario! Våre HR-rådgivere Kari og Tonje har laget et læringsspill for hvordan medarbeidere kan akseptere hverandres ulikheter og samarbeide best mulig.

Utfordringer rundt arbeidsmiljø

Ulikheter på arbeidsplassen kan ofte føre til misforståelser og konflikter. Småprat og uenigheter kan raskt eskalere hvis medarbeidere ikke har god kommunikasjon og forståelse for hverandre. Dessverre dannes det ofte isolerte grupper som kjemper for sine egne interesser i usikre situasjoner. Dette kan føre til at medarbeidere blir låst fast i gamle vaner og stagnasjon oppstår både hos individene og i organisasjonen. Rykter sprer seg raskt, og organisasjonens omdømme påvirkes negativt. Dette fører til høy gjennomtrekk av ansatte og få søkere til stillinger.

En viktig indikator for å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø er å gi medarbeiderne mulighet til å påvirke beslutninger angående arbeidsoppgaver og hvordan de skal utføres. Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) opplever hele 19 prosent av sysselsatte i Norge at de har dårlige muligheter til å utnytte og utvikle sin egen kompetanse på jobben.

Medarbeiderinvolvering og jobbtrivsel med spillbasert læring

Wittario tror at det å stille spørsmål, både til andre og til seg selv, fører til utvikling, læring og økt bevissthet. Gjennom gode samtaler og refleksjoner oppnår man nye innsikter. Engasjerende læringsspill kan skape glede rundt læring samtidig som medarbeiderne utvikler egen kompetanse. Kulturbygging handler om å kjenne hverandre både på godt og vondt, inkludere, akseptere og respektere hverandre, etablere tydelige rollefordelinger og forventningsavklaringer, samt å ha en felles forståelse for hvert individ i organisasjonen. Læringsspill gir medarbeidere muligheten til å bygge tillit, øke kreativiteten, bli enige om rollefordelinger og forstå hverandre bedre på en enkel måte.

For å skape psykologisk trygghet og et godt arbeidsmiljø er åpen kommunikasjon avgjørende i en organisasjon. Gjennom god kommunikasjon, medarbeiderinvolvering, åpenhet og felles forståelse vil medarbeidere føle tilhørighet, anerkjennelse og være stolte av sitt arbeid. Dette fører til lavere gjennomtrekk av ansatte og organisasjonens merkevare blir synlig på en positiv måte. Samt antall søknader fra kvalifiserte kandidater øker, sier Wittario sine egne HR-rådgivere Tonje og Kari
Kari Skonnord Andersen og Tonje Mathisen Bjerke er ansatt som HR rådgivere i Wittario. De deler nyttige tips og lager læringgspill i vårt spillbibliotek.

Skreddersy morsom og effektiv teambygging for din organisasjon

Wittario gir akkurat denne muligheten til å skape gode samtaler og bygge en solid organisasjonskultur gjennom tilpassede læringsspill. Ved å kombinere ulike oppgaver kan man engasjere, motivere og skape et godt samarbeid mellom kolleger og medarbeidere. Med tilrettelegging for morsom og effektiv teambygging vil organisasjonen la medarbeidere utnytte kompetanse og utvikle seg i jobben.Wittario gjør det lett å ha det gøy under læring på en annerledes måte og gir god grunn til å gå ut i frisk luft for å bevege seg. Bevegelse vil gi følelsen av å ikke være i en fastlåst situasjon og øke læringsutbyttet med opptil 60 prosent. Med tilgang til vår spillbaserte læringsapp vil du lettere kunne inspirere til mange ulike former for læring.

Tre enkle steg for å bygge en god organisasjonskultur med Wittario:

1. Klikk her for å få teste Wittario gratis i 14 dager
2. Bruk våre gratis maler til å skreddersy egne spill for din organisasjon eller team.
3. Engasjer medarbeidere ved å oppmuntre de til å skape god organisasjonskultur på en morsom måte gjennom læringsspill

Snakk om å få til god organisasjonskultur på en lekende lett måte!

Flere artikler