Gjør det gøy å lære med spillbasert læring!

Spillbasert læring er en morsom, engasjerende og effektiv måte å lære på, som samtidig utvikler kognitive ferdigheter som kreativitet, problemløsning og samarbeid.

Spillbasert læring bruker spillmekanikk som en pedagogisk teknikk. Eksempler på spillmekanikk er poengsummer, nivåer, bragder, umiddelbar tilbakemelding og tidspress. Disse elementene gjør læringen mer engasjerende og motiverende.

Spillbasert læring har dokumentert effektivt på både kognitive og tekniske ferdigheter og kan være spesielt nyttig for å lære komplekse ferdigheter som problemløsning og beslutningstaking. På arbeidsplassen, kan spillbasert læring brukes til alleformer for opplæring og utvikling av nye ferdigheter, og samtidig øke motivasjonene og engasjementet i læringen. Spillbasert læring tar ofte kun en brøkdel av tiden sammenlignet med tradisjonell e-læring og kan dermed frigi mye ekstra tid og ressurser i bedriften.

Spillbasertlæring på mobil

Læringsspill på mobiltelefonen, også kjent som "edutainment", gir også spennende muligheter for å benytte simulering og rollespill i form av VR (Virtuell Virkelighet) og AR (Augmented reality) teknologi, noe som gir en helt unik læringsopplevelse. Dette er teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, som for eksempel bruk av grafikk og lyd.

Når man spiller læringsspill med mobiltelefonen åpner man også opp muligheten for alternative opplæringsarenaer, både inne og utendørs. Fysisk aktivitet utendørs i kombinasjon med læringsspill kan forebygge flere livsstilssykdommer og gi mange helsegevinster som kan bidra til å redusere sykefravær.   

Hanne Kjeldstadli Hansen fra Wittario og Carina Holm fra Høgskolen i Østfold tester en læringsspill, laget for Kompetanseforum Østfold Trine Sirnes

 

Spillbasertlæring på mobiltelefonen har flere fordeler. Noen av disse inkluderer: 

  • Tilgjengelighet: Mobiltelefoner er enkle  å ta med seg, og det gjør at man kan lære hvor som helst og når som helst. 
  • Interaktivitet: Spill gjør læring mer engasjerende og underholdende, og det øker motivasjonen til å lære. 
  • Tilpasset læring: Spill kan tilpasses brukerens evner og læringsbehov, noe som gjør at man kan lære på en måte som passer best for en selv. 
  • Konsentrasjon: Spill kan hjelpe til å øke konsentrasjonen og fokuset, noe som er viktig for å forstå og huske det man lærer. 
  • Gamifisering: Spill kan gjøre læring mer lignende på en spillopplevelse, noe som kan gjøre læringen mer moro og mindre stressende. 
Vi i Wittario haren visjon om at læring skal være gøy og engasjerende. Derfor har vi laget en læringsapp som benytter aktivitet og spill-elementer for å stimulere læringsglede og læringsutbytte. Wittario er et norsk edtech selskap som startet opp i Moss i 2019.
Wittario og jeg er stolte av å være en del av Kompetanseforum Østfold. Her skapes det koblingsmagi mellom utdanningsmiljøer og lokalt næringsliv. Vi finner spennende synergier på kryss og tvers av fag og sektorer og vi jobber alle motet felles mål for å fremme ny kompetanse for fremtidens behov.

Av Hanne Kjeldstadli Hansen, Director of Sales & Customer Success i Wittario

 

Flere artikler