Lærere bruker mobilspill for å øke fysisk aktivitet hos elevene

Trond Boge, lærer ved Mæla ungdomsskole, har valgt å bruke et læringsspill på mobilen for å øke fysisk aktivitet hos sine elever.

Selv om Stortinget sier at elever på alle trinn i grunnskolen skal ha rett til minst en time fysisk aktivitet hver dag, har dette vist seg vanskelig å gjennomføre.

– Jeg har sett på flere løsninger for å aktivisere elevene i hverdagen. En av løsningene, mobilappen Wittario, kombinerer både pedagogikk og fysisk aktivitet. Det gir i tillegg en mer variert undervisning som elevene setter pris på, sier Trond Boge, lærer ved Mæla ungdomsskole i Skien.  

Lærere ønsker mer fysisk aktivitet i skolen

Halvparten av lærerne er bekymret for at elevene er for lite fysisk aktive i løpet av skolehverdagen, og lærerne på 8. - 10. trinn er de som i størst grad er bekymret, ifølge en studie gjort av Opinion.

– Det er flere lærere som har møtt på utfordringer med å tilrettelegge for fysisk aktivitet i undervisning. For selv om det ønskes, så krever det både planlegging, kreativitet og ressurser for å få det til, sier Boge.

70 prosent av lærere i grunnskolen støtter forslaget om å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen.

– Vi ønsker å gå frem som et godt eksempel og inspirere andre skoler til å finne løsninger for å aktivisere elevene sine, sier Boge.  

Norsk app åpner for nye muligheter

Bogebenytter seg av teknologi for å bidra til aktivitet i undervisningen. Han lager læringsspill i forkant, der elevene går ut for å løse oppgaver gjennom den norske appen, Wittario.

– Jeg har laget flere spill gjennom Wittario som jeg bruker for å lage quizzer og oppgaver til elevene. Vi pleier å spille dette enten på slutten eller starten av timen. Elevene går ut for å spille, og jeg vurderer oppgavene i ettertid.

PRØVE WITTARIO?: Registrer deg helt gratis her

Trond Boge forteller at elevene synes det er gøy med både aktivitet og variasjon itimene. – De er rett og slett mer engasjerte. Også etter de har vært ute.

Et Wittario-spill går ut på at spillere beveger seg fra post til post, enten postene er basert på faktisk lokasjon, eller at elevene må bevege seg en viss distanse før de får opp en oppgave. Oppgavene varierer mellom flervalgsspørsmål, bilde og videooppgaver eller AR (AugmentedReality)-oppgaver.

Hva er AR (AugmentedReality)?
Augmented Reality betyr«utvided virkelighet» på norsk. AR legger digitalt innhold på toppen av bildetsom kommer fra kameraet på mobilen.
 

Tilbyr oppgaver ment for bruk i grunnskolen

Wittario ønsker selv å tilrettelegge for mer aktivitet og læring uten at det krever for mye av hver enkelt lærer. Spill plattformen åpner for at lærere kan laste ned og dele oppgavesamlinger som er skapt av andre, og bruke det i sin helhet – eller bare bruker deler av innholdet.

­– Vi har allerede laget en del tematiske fagspill for grunnskolen og videregående som lærere kan benytte seg av. Samtidig ønsker vi at alle skal kunne sette egen tematikk og koble spill tett opp mot egen undervisningsplan, sier Bjørn Christensen, spillpedagog i Wittario. 

Wittario har brukere på over 400 skoler i Norge, og har over 300 ferdiglagde oppgavesamlinger i biblioteket.

– Vi ønsker at det skal være enkelt å komme i gang. Alle kan lage helt egne spill og dele disse, men oppgavesamlinger er et godtsted å starte hvis man vil prøve seg frem, sier Christensen.

PRØVE WITTARIO? Registrer deg helt gratis her

Flere artikler