Sett fokus på psykisk helse

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ønsker vi å vise at Wittario kan brukes til å fremme både psykisk og fysisk helse.

Nå har vi vært gjennom to år med en pandemi som gjorde at mange av oss satt alene og isolert med tankene våre over lang tid. Pandemien skled over i en Europeisk krig med påfølgende flyktningkrise. I tillegg serveres vi ekstremt høye priser på strøm, drivstoff og matvarer.

Da er det ikke så vanskelig å forestille seg at vår psykiske helse kanskje er litt skjørere enn for bare noen få år siden. Åpenhet om psykisk helse er viktig, og i applikasjonen til Wittario kan du enkelt legge inn oppgaver som belyser ting det ellers kan være litt vanskelig å prate om.

SSB og levekårsundersøkelsen som ble gjort i 2020 avdekket at så mye som 11 prosent av befolkningen sliter med en følelse av ensomhet og utenforskap.

Sett fokus på mental helse med Wittario

Wittario legger til rette for å samle mennesker, la de samarbeide og kommunisere om et vanskelig tema. Med applikasjonen vår kan du skreddersy oppgaver til forskjellige antall spillere, og kombinere morsomme oppgaver med prat om et tema mange syns det kan være vanskelig å snakke om.

Appen gir deg innovative løsninger som kan settes opp så raskt som på 5 minutter. Vi tilbyr varierte og spennende oppgavetyper med fokus på overraskende og morsomme momenter, samarbeid og bevegelse utendørs. Eksempler på måter å bruke appen på:

  • Knytt bånd med ansatte i andre byer og land ved å prate sammen og løse de samme oppgavene på forskjellige skjermer med augmented reality*.
  • Lag “walk and talk”-spill.

*Augmented reality betyr at du kombinerer noe virkelig du finner ute med noe digitalt i appen vår. Med andre ord kan du og kollegaen din være på helt forskjellige steder, men få opp de samme tingene på skjermen.

Vitenskapelig bevist effekt

Forskere fra Høgskolen i Innlandet har forsket på hvilken effekt Wittario har på skoleelever, og resultatene var ganske tydelige: Det å kombinere læring og bevegelse gjennom å bruke Wittario i undervisningen bidrar positivt til elevene faglig, fysisk og sosialt. Skoledagen blir bedre for de aller fleste.  

Videre fant de ut at læringsutbyttet økte ved å løse oppgaver som var av problemløsende art. Elevene måtte diskutere, spille inn video om hva de tenkte og bruke objekter i skogen fremfor det vanlige oppsettet i matteboka. Dette gjorde at de lærte på en helt annerledes og mer virkelighetsnær måte.

Flere artikler