Wittarios tilbakemeldingsspill: En unik tilnærming til organisasjonsutvikling

I en tid hvor kontinuerlig vekst og utvikling er avgjørende for suksess, spiller tilbakemeldinger en nøkkelrolle i å forme organisasjoners fremtid. Wittario har utviklet en portefølje av tilbakemeldingsspill som fremmer en kultur preget av åpenhet, samarbeid og kontinuerlig læring. Våre spill kan tilføre alle arbeidsplasser verdi rundt livslang læring på en engasjerende måte.

Anerkjennelsen og verdsettelsen som følger med tilbakemeldinger, spiller en avgjørende rolle i å øke arbeidstakernes motivasjon på jobben. Det er imidlertid vesentlig å anerkjenne at individuelle ansattes behov for tilbakemeldinger kan variere. Å oppmuntre til en kultur der ansatte føler seg verdsatt og hørt, kan være en verdifull ressurs for enhver organisasjon. Spesielt i dagens arbeidsmiljø, hvor yngre generasjoner ofte søker anerkjennelse, mens eldre ledere kanskje ikke er like vant til denne tilnærmingen. Derfor er det essensielt for arbeidsgivere å utvikle en forståelse for hvilke ansatte som har større behov for tilbakemeldinger og tilpasse kommunikasjonen deretter (Moe 2022).

Det er viktig å aktivt benytte de mottatte tilbakemeldingene, gi tilbakemeldinger til både kolleger og ledelsen, sørge for riktig tidspunkt for tilbakemeldinger, og ikke minst, vise takknemlighet for de mottatte tilbakemeldingene (Moe 2022).

Involvering av de ansatte

Det aller viktigste for bedriften er å forstå de ansatte. De ansatte ser ofte feil før vi ser de selv, så det er viktig å ta tilbakemeldinger på alvor.  For å oppnå suksess er det viktig å involvere alle ansatte for å forstå hva man burde gjøre (DigtialNorway). Vår portefølje inneholder tilbakemeldingsmaler som kan involvere alle medarbeidere, styrke team, guide nyansatte, fremme utvikling blant medarbeidere og ledere, samt forbedre prosesser. I tillegg tilbyr vi morsomme bursdags- og avslutningsspill som samler verdifulle minner og styrker båndene mellom kollegaer.

“Det er samspillet mellom de positive tilbakemeldingene og den konstruktive kritikken vi finner viktige motivasjonsfaktorer – både i arbeidet vårt, læring og utvikling”, (HR Norge 2015).

 Med våre enkle og effektive tilbakemeldingsmaler gir vi deg rask innsikt i organisasjonens utfordringer og suksesser. Spillere har muligheten til å være anonyme, slik at det finnes en plattform alle tør å være mest mulig ærlig på. Hvis det spilles med registrert bruker, kan ledelsen få verdifull innsikt og muligheten til å følge opp ansatte individuelt. Tilbakemeldinger gir organisasjoner klar innsikt i måloppnåelse, muligheten til kontinuerlig læring, og styrker kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledelse. Miks sammen oppgaver eller få kreative ideer til hvordan tilbakemeldinger kan brukes for å engasjere (Johansen og Sætersdal 2018)!

I vår portefølje finner du følgende tilbakemeldingsmaler:

·      Bursdagshilsner fra kolleger
·      Evalueringer i forbindelse med avslutning av arbeidsforhold
·      Nyansattevaluering av onboarding-prosessen
·      Kvartalsvurderingav bedriften/arbeidsplassen generelt
·      Årsevalueringav bedriften/arbeidsplassen generelt
·      Evaluering av prosjekt/gruppe ved avslutning
·      360-tilbakemelding– medarbeider til leder, og leder til leder
·      Samtalespill for kollegaer

 

Skap en tilbakemeldingskultur med Wittario!

Etablering av en tilbakemeldingskultur er avgjørende for organisasjonens suksess og evne til å opprettholde et konkurransefortrinn i markedet. Samlet sett viser disse evalueringene og tilbakemeldingsmalene hvordan de kan bidra til å skape et tilfredsstillende arbeidsmiljø, øke produktiviteten, redusere turnover og styrke organisasjonens overordnede ytelse. Wittarios tilbakemeldingsmaler tilbyr en unik og engasjerende tilnærming til dette viktige aspektet av moderne ledelse og organisasjonsutvikling.

 

Alle disse malene ligger klare for nedlastning i vårt innholdsbibliotek. Søk på taggen "tilbakemelding" , importer malene du ønsker, tilpass innholdet i eget bibliotek og distribuer til egen virksomhet!

 

Wittario sine HR rådgivere, Kari Skonnord Andersen og Tonje Mathisen Bjerke, har produsert tilbakemeldingsspillene.
Kilder:
Bli endigital pådriver!
HR Norge| Tilbakemeldinger – når vi ser bakover for å prestere…
Johansen, Olav, og Helene Sætersdal.2023. HR og personalledelse. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.
Savner du tilbakemeldinger fra sjefen? Her er seks råd om hva du kan gjøre
Slik gir du gode tilbakemeldinger - Talerlisten

 

 

Flere artikler