5 tips for mikrolæring med Wittario

Den største forskjellen mellom tradisjonell læring og mikrolæring er mengden informasjon som skal konsumeres på samme tid. Det å sette sammen effektiv mikrolæring er ikke vanskelig og det er flere måter å gjøre det på, men det finnes tips som kan hjelpe deg på veien.

Vi har tidligere skrevet om mikrolæring og hva det er. Konseptet er ikke nytt, og du benytter deg kanskje av det i dag i forskjellige former. Ved å bruke Wittario i mikrolæring introduserer man et spill-element og aktivitet til læringen som også engasjerer enda mer.

Her er våre fem tips til hvordan man kan bruke mikrolæring og Wittario i undervisningen.

1) Lag et spill med ett spesifikt læringsmål

Når man bygger et Wittario-spill for mikrolæring, så er det viktig at man begrenser tematikken og prøver å holde seg til ett enkelt læringsmål. Dette kan for eksempel være at eleven skal forstå fotosyntese, eller at eleven skal kunne Pytagoras læresetning. Dette er spesifikke temaer der man kan ha et par spørsmål for å belyse temaet.

2) Ha konkrete, enkle svar til enkle spørsmål

Ved å ha konkrete, enkle spørsmål og svaralternativer i f.eks. flervalgsspørsmål vil det være enkelt å forstå læringsmateriale. Vi ønsker at flest mulig skal forstå materialet – og da vil det være hensiktsmessig å ha tydelige og lite kompliserte alternativer.

Når man lager spørsmål kan det være å lett å tenke at det beste spørsmålet er «Hva er fotosyntesen», derimot kan svaret her bli ganske komplekst. For å forenkle spørsmålet ønsker vi å bryte opp tematikken til mindre spørsmål. For eksempel: «Fotosyntesen omgjør vann og karbondioksid til karbohydrater og ... hva?»

Svaralternativene her kan være:

- Vann

- Oksygen

- Klorofyll 

3) Still samme spørsmål i flere former for å forsterke læringen

En av styrkene til Wittario er at det finnes måter å stille spørsmål på. Dersom den første oppgaven er flervalgsspørmålet over, så kan man ha et spørsmål har den sammen essensen, men stilt på en annen måte.

Dersom man bruker AR kategorisering i Wittario så må man sortere papyrusruller i to kister. Her kan vi stille spørsmålet: «Hvilken del av fotosyntesen tilhører disse?» og ha følgende som riktig svar.

Som du ser så er spørsmålet faktisk akkurat det samme, men stilt på en annen måte. Ved å stille spørsmålet på forskjellige måter, så forsterkes læringen ved at det både er repetisjon – og er flere måter å tilnærme seg oppgaven.

4) Hold spillet kort, og gøy!

Når man lager spill så trenger ikke elevene å gå 3000m og svare på 20 spørsmål (selv om det er mulig…). Litt av poenget med mikrolæring er et det er kort, enkelt å gjennomføre og at det både er gøy og lærerikt.

For eksempel kan man lage spill med 3-6 oppgaver, der de kanskje går en distanse på 200m totalt. Da tar det ikke veldig lang tid å hverken lage, eller spille! Det er også lettere å dele opp læringen.

5) Varier når spillet skal spilles

Wittario er et veldig fleksibelt verktøy. Så du kan variere litt på når spillet skal spilles. Noen spill er kanskje best i undervisning, som et avbrekk – noen spill passer seg kanskje som hjemmelekse? Du velger helt selv!

Dette konkluderer våre 5 tips til mikrolæring for skole med Wittario. Dette er selvfølgelig ingen fasit og du kan selv lage spill som passer din undervisning. Mikrolæring er et godt verktøy å ha med i ryggsekken og med litt spill i tillegg, så blir undervisningen en lek!

Flere artikler