Historisk kirkesti på Hvaler med digitalt spill

50 elever fra Hvaler barne- og ungdomsskole ble de første av mange som fikk prøve å gå Hvaler kulturvernforeningens historiske kirkesti-spill på Kirkøy. I flotte omgivelser med strålende sol fikk elevene både oppleve og lære om veien til Hvaler Kirke, slik den ble gått for flere hundre år siden.

Hvaler Kulturvernforening har designet stien på Kirkøy. Oppdraget var å peke ut en sti som følger en gammel ferdselsvei, gjerne brukt til et spesielt formål. Kulturvernforeningen valgte den gamle kirkeveien folk fra de vestre øyene brukte for å komme seg til Hvaler kirke.

Hensikten med spillet er å vise hvilken vei folk fra de vestre Hvalerøyene var nødt til å gå for å komme til Hvaler Kirke - og for mange var dette nesten én dags tur. Så de måtte veldig ofte overnatte, og det gjorde de på et gjestgiveri rett i nærheten. forteller Gunn Hedberg, styremedlem i Hvaler kulturværnforening

Gjestgiveriet som Gunn nevner er en av stoppene i spillet. På stien får elevene bilder, tekster, videoer og lydfiler som gir dem mer informasjon om stedet de står, historien bak og hva som skjedde på det aktuelle stedet.

Det er gøy å få gjøre morsomme ting som fortsatt er lærerikt

Spillet er opprinnelig et 7 km langt spill, men elevene fikk en smakebit på ca. 2 km, og elevene kom veldig raskt i gang. De hadde god gangfart gjennom hele spillet og suste gjennom postene samtidig som de løste oppgaver og diskuterte seg i mellom. Elevene satte stor pris på en variert skolehverdag der de får lov til å være aktive.

– Det her var bedre enn vanlig skole! sier en av elevene

Flere artikler